contactgegevens

NL Stijl
Torenallee 28 34
5617 BD Eindhoven

T: 040 237 50 06
F: 087 784 02 36

mail@nlstijl.nl

nl spotlight

In opdracht van BlooMEDical Benelux ontwikkelde NL Stijl deze responsive website, ter promotie van Soprano Lasers.

webdesign eindhoven

U kunt de website bekijken op www.sopranolasers.nl.

wat vinden onze klanten

"Prettige samenwerking en een plezierig contact met enthousiaste vakmensen"

Prof.Dr.Ir.Kasper Boon
Coursitel

Organisatie

onze werkwijze

NL Stijl heeft een heldere werkwijze, onderverdeeld in logische fasen: verdiepen, bedenken, ontwerpen, ontwikkelen, ondersteunen. Creativiteit staat centraal, maar de klant is het uitgangspunt. Conceptontwikkeling geschiedt in goed overleg en over de voortgang bestaat stapsgewijs contact. NL Stijl creëert per opdracht een team, waarin freelancers een belangrijke rol spelen. Zo kunnen we snel en flexibel werk leveren en iedere opdracht de optimale aandacht geven.


Een goede voorbereiding is het halve werk. Dus bereiden we ieder project terdege voor. We verrichten de nodige desk- en fieldresearch, doen concurrentieonderzoek, verdiepen ons in uw bedrijf, verzamelen teksten en beeldmateriaal en bekijken uw huisstijl. Al deze bronnen bij elkaar vormen de inspiratiebron voor het maatwerk dat iedere klant verdient.


De volgende stap is samenwerken aan een goed concept. Een logisch onderdeel hiervan is een offerte die een duidelijke indicatie geeft van de uren en kosten. Het concept kan een tekstueel storyboard zijn voor een animatie, maar ook een uitgewerkt tekstdocument. Voor een website is het een flowchart met alle onderdelen van de site. NL Stijl verwerkt in dit concept de huisstijl van de klant. Zo ontstaat een “look and feel” van wat het eindproduct zal worden.


De volgende stap is een grafisch ontwerp. Dit kan digitaal zijn (voor een website), maar ook op print of handmatig geschetst (voor een animatie, logo of illustraties). Is het concept goedgekeurd, dan volgt de samenwerking op weg naar het uiteindelijke resultaat. U kunt dan achter de schermen meekijken naar de voortgang van het project en – binnen de beperkingen van de overeengekomen offerte – wijzigingen aangeven.


Tussentijdse evaluatie over de gang van zaken zorgt ervoor dat er een product uitkomt dat volledig aan de vraag voldoet. Zo nodig testen we dit. Is het goedgekeurd, dan begint de nazorg. Voor een website kan die bijvoorbeeld betekenen dat NL Stijl ondersteuning biedt bij de bediening van de techniek, of dat we een contact sluiten voor het onderhoud ervan. Maar welke vorm de nazorg ook heeft, de kern blijft dat NL Stijl ook na voltooiing van een project een logisch aanspreekpunt voor de klant blijft.

Overzicht organisatie